Dane firmy

Euroglas Polska Sp. z o.o.
Osiedle Niewiadów 65
97-225 Ujazd
Tel.: +48 44 719 40 00
Faks: +48 44 719 49 99
E-mail: ujazd@euroglas.com
NIP: 773 240 08 72

Dyrektor Generalny:

Piotr Noga

Wyłączenie odpowiedzialności

Autor zastrzega sobie prawo do nieponoszenia odpowiedzialności za merytoryczną poprawność, aktualność, rzetelność i kompletność informacji.

Wyklucza się roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne wynikające z dostępu do publikowanych informacji, ich wykorzystania lub niewykorzystania, nadużycia w wykorzystaniu połączenia lub usterek technicznych.

Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia, jak również do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

Odpowiedzialność cywilna za linki

Odniesienia i linki do stron osób trzecich znajdują się poza zakresem naszej odpowiedzialności i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Dostęp do tych stron i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Prawa autorskie

Prawa autorskie i wszelkie inne prawa do treści, obrazów, zdjęć lub innych plików na stronie internetowej należą wyłącznie do firmy Glas Trösch Holding AG lub ich specjalnie wymienionych właścicieli. Na reprodukowanie wszelkich elementów należy uzyskać wcześniej pisemną zgodę właścicieli praw autorskich.