Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i za zainteresowanie naszą Grupą. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla firmy Glas Trösch bardzo ważna. Poniższe wyjaśnienia zawierają informacje o tym, jakie dane gromadzimy na naszych stronach internetowych, w jakim celu są one gromadzone i komu są przekazywane.

Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmują one takie informacje, jak Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, datę urodzenia i adres e-mail. Nie obejmują one danych statystycznych, które nie mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z osobą fizyczną. Mogą to być na przykład statystyki opisujące, które strony są szczególnie popularne.

1.1 Cel gromadzenia danych osobowych

Zasadniczo projektując nasze strony internetowe dbamy o to, aby ich zawartość była wykorzystywana bez rejestracji i ujawniania danych osobowych. Z tego powodu nie gromadzimy żadnych danych osobowych, z wyjątkiem plików dziennika serwera, które są rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania atakom, chyba że dane te zostały nam dobrowolnie przekazane przez Państwa. Zbieramy dane dobrowolnie dostarczone przez Państwa w celu optymalizacji naszej oferty, odpowiedzi na Państwa pytania oraz w celu kontaktowania się za pośrednictwem newslettera, jeżeli Państwo wyraźnie o to wystąpią.

1.2 Bezpieczeństwo i poufność

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, które gromadzimy online, w ścisłej współpracy z dostawcami usług hostingowych korzystamy z sieci danych chronionych między innymi przez standardowe branżowe zapory sieciowe i systemy haseł. Podczas przetwarzania danych osobowych podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

1.3 Pliki dziennika serwera

Firma Euroglas gromadzi dane dotyczące dostępu do strony internetowej, tzw. pliki dziennika serwera. Dane dostępu obejmują:

 • nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp
 • plik
 • datę i godzina dostępu
 • ilość przesłanych danych
 • powiadomienie o skutecznym wyszukiwaniu danych
 • typ i wersję przeglądarki
 • system operacyjny użytkownika
 • URL (poprzednio odwiedzonej strony)
 • adres IP i wnioskującego dostawcę.

Firma Euroglas wykorzystuje dane protokołu wyłącznie w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Firma Glas Trösch zastrzega sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia danych logowania, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one wykorzystywane niezgodnie z prawem.

1.4 Transfer danych za granicę

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę lub jeżeli jesteśmy do tego upoważnieni na podstawie innych zezwoleń, Państwa dane osobowe zostaną również przekazane spółkom należącym do grupy Glas Trösch poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w celach określonych powyżej. Nie we wszystkich krajach obowiązuje prawodawstwo, które chroni dane osobowe w takim samym stopniu, w jakim jest to zagwarantowane w EOG. Wobec braku przepisów zapewniających odpowiednią ochronę, zawieramy umowy gwarantujące, że odbiorcy utrzymają odpowiedni poziom ochrony danych.

1.5 Formularz kontaktowy i e-mail

Jeżeli skontaktują się Państwo z firmą Glas Trösch, Państwa dane zostaną zarejestrowane w celu przetworzenia wniosku oraz na wypadek pojawienia się dodatkowych pytań.

1.6 Newsletter

Do wysyłania newslettera używamy tzw. procedury double opt-in. Oznacza to, że newsletter wyślemy Państwu pocztą elektroniczną dopiero po wyraźnym potwierdzeniu przez Państwa, że mamy aktywować usługę newslettera. Następnie wyślemy do Państwa wiadomość e-mail z powiadomieniem i poprosimy o potwierdzenie przez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym e-mailu, że chcą Państwo otrzymywać nasz newsletter. Można zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdej chwili, klikając link znajdujący się w danym newsletterze.

1.7 Linki

Strony internetowe firmy Euroglas mogą zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, których firma Euroglas nie obsługuje ani nie monitoruje. Strony internetowe osób trzecich nie podlegają powyższemu oświadczeniu. Firma Glas Trösch nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron ani za sposób przetwarzania przez nie danych osobowych.

Na ile to będzie dla nas dostrzegalne, dane osobowe dzieci gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko za zgodą ich przedstawiciela prawnego. Przed przekazaniem nam danych osobowych osoby poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę swojego przedstawiciela prawnego.

Ta strona używa plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być gromadzone na Państwa komputerze lub innym urządzeniu podczas wizyty na tej stronie internetowej. Celem plików cookie jest w szczególności analiza wykorzystania tej strony internetowej do oceny statystycznej i ciągłego doskonalenia.

W ustawieniach przeglądarki można w każdej chwili całkowicie lub częściowo wyłączyć obsługę plików cookie. Jeżeli pliki cookie są wyłączone, niektóre funkcje strony internetowej Glas Trösch mogą być dla Państwa niedostępne.

Na naszych stronach internetowych używamy Google Analytics, internetowej usługi analizy firmy Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA (zwanej dalej „Google”).

Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i pozwalają na analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Również Państwa adres IP zostanie przesłany, ale przed zapisaniem Google zanonimizuje go, tak że nie będzie można go już przypisać Państwu. Google używa metody _anonimizeIp().

Podczas korzystania z naszej strony internetowej wymienione poniżej dane mogą być przechowywane i analizowane anonimowo i wyłącznie w celach statystycznych:

 • odwiedzane strony i ich kolejność,
 • używany system operacyjny i używana przeglądarka,
 • data i godzina odsłony,
 • adres poprzednio przeglądanej strony internetowej, jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę za pośrednictwem zamieszczonego tam bezpośredniego linku, oraz
 • informacje o lokalizacji odwiedzającego.

Google może rozszerzyć tę listę, a informacje przekazywać osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.

Na naszych stronach internetowych używamy wtyczek społecznościowych. Wtyczki społecznościowe to dodatkowe programy, które są zintegrowane na naszych stronach internetowych za pomocą predefiniowanego interfejsu i poszerzają zakres funkcjonalny.

Używamy wtyczek z następujących sieci:

5.1 Facebook

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).
Polityka prywatności Facebook

5.2 LinkedIn

LinkedIn Inc., Mountain view California, USA („LinkedIn”).
Polityka prywatności LinkedIn

 

5.3 Twitter

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter”).
Polityka prywatności Twitter

 

5.4 Youtube

Youtube, które jest obsługiwane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Youtube”).
Polityka prywatności Youtube

 

5.5 Xing

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy.
Polityka prywatności Xing

Zmiany w naszej polityce prywatności zamierzamy publikować na tej stronie, tak aby byli Państwo w pełni świadomi, jakie rodzaje informacji gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach możemy je udostępniać. Z naszą polityką prywatności mogą się Państwo zapoznać zarówno na naszej stronie głównej, jak i na każdej stronie, na której wymagane są dane osobowe.

Korzystając z tej strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zebranych na Państwa temat w opisany sposób i w określonym celu.

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko gromadzeniu i przechowywaniu danych, ze skutkiem na przyszłość:

Mogą Państwo usunąć pliki cookie na swoim komputerze lub ustawić przeglądarkę w taki sposób, żeby nie były one zapisywane, lub korzystać z anonimowej przeglądarki specjalnej. We wszystkich tych przypadkach należy jednak liczyć się z tym, że niektóre treści stron internetowych mogą być wyświetlane tylko w ograniczonym zakresie lub że nie wszystkie funkcje będą dostępne.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy wszystkich stron internetowych firmy Glas Trösch. Niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do linków do innych stron internetowych.

W każdym czasie mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez nas danych dotyczących Państwa, jak również prawo do ich poprawiania, usuwania lub blokowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących przestrzegania przez nas niniejszej polityki prywatności lub chęci przedstawienia rekomendacji lub komentarzy dotyczących udoskonalenia naszej polityki prywatności prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres: datenschutz(at)glastroesch.de