Produkcja szkła

Wytwarzanie szkła jest nieustającym procesem, który trwa kilkanaście lat bez przerwy, a jego efektem końcowym jest powstanie płaskiego szkła bazowego. Szkło wytwarzane metodą float jest idealnie płaskie, wolne od zniekształceń i wad optycznych.
Szkło float jest gotowym produktem, ale stanowi również podstawę do produkcji całego dalszego asortymentu: laminowanego szkła bezpiecznego oraz szkła powłokowego. Każdy etap procesu produkcji i przetwarzania szkła odbywa się w ściśle określony i zestandaryzowany sposób.