Cięcie

Z bezustannie przesuwającej się wstęgi szkła wycina się tafle różnej długości. Noże sterowanej komputerowo linii do cięcia nacinają szkło, które jest następnie automatycznie łamane. Za pomocą cięcia podłużnego odcinane są krawędzie szkła zniekształcone przez rolki zębate. Cięcie poprzeczne pozwala ustalić długość tafli. Wszystkie wycięte fragmenty szkła z błędami optycznymi zostaną później użyte do produkcji jako stłuczka. Kontrola laserowa i optymalizacja komputerowa gwarantują stałą wysoką jakość.