Dostawa i Mieszanie

Rocznie około 250 000 - 400 000 ton surowców jest dostarczanych do zakładów transportem drogowym, statkiem lub koleją. Magazynujemy je w silosach, a ich jakość i skład fizykochemiczny są kontrolowane w laboratorium. Piasek kwarcowy, soda, dolomit i inne surowce są odważane zgodnie z ustaloną recepturą, a następnie mieszane. Proces topienia jest dodatkowo wspomagany poprzez dodanie do zestawu ok. 20% stłuczki szklanej.