Klarowanie szkła

Po zakończonym procesie topienia, rozpoczyna się klarowanie szkła. W wyniku tego procesu z wytopionej masy szklanej znikają pęcherzyki gazów. Po przejściu przez strefę kontrolowanego chłodzenia, w momencie opuszczania pieca masa szklana ma temperaturę około 1200°, dzięki czemu uzyskiwana jest jej prawidłowa lepkość (postać płynnego miodu).