Kontrola

Nasza wstęga szkła poddawana jest w procesie produkcyjnym wielostopniowej kontroli jakości. Lasery kontrolują bezustannie wstęgę szklaną pod kątem błędów optycznych, których pozycja jest rejestrowana przez komputer. Szkło z błędami jest automatycznie wycinane i odrzucane jako stłuczka. Na bieżąco dokonywany jest pomiar grubości i naprężeń wewnętrznych metodą podwójnego odbicia. W celu sprawdzenia jakości optycznej i kontroli innych właściwości szkła pobiera się próbki, które są następnie analizowane w laboratorium.