Oczyszczanie spalin i odzyskiwanie energii

Oprowadzane spaliny [A] są oczyszczane trzystopniowo za pomocą efektywnej,
nowoczesnej technologii: w wieży reakcyjnej [R] odsiarczane, w elektrofiltrze
[F] odpylane i w instalacji Denox [D] oczyszczone ze związków azotu. W kotle
[K] spaliny przekazują energię, która jest zamieniana w turbinie parowej
z generatorem [T] na energię elektryczną. W ten sposób huta szkła płaskiego
float może pokryć do 2/3 swojego zapotrzebowania na energię elektryczną.