Topienie mieszanki

Zestaw szklarski podawany jest do pieca przez zasypniki od strony czołowej. Po obydwóch stronach pieca znajduje się po 21 inżektorów gazowych ustawionych poziomo. Wytworzona w ten sposób energia topi mieszankę szkłotwórczą przy maksymalnej temperaturze około 1550°C. Gorące spaliny są odprowadzane z pieca do komina za pomocą komór regeneracyjnych leżących po lewej i prawej stronie pieca. Opalanie pieca na każdej ze stron odbywa się na zmianę w 20-minutowych cyklach. Zimne powietrze potrzebne do spalania gazu doprowadzane jest do palników poprzez regeneratory. Podgrzanie tego powietrza pozwala
zaoszczędzić ok. 30% energii potrzebnej w procesie topienia.