SILVERSTAR - powlekanie szkła

Od końca 1998 roku Euroglas produkuje szkła z powłokami metalicznymi we własnym zakładzie. Pierwszą linię magnetron uruchomiono w Haldensleben, natomiast w polskim Ujeździe rozpoczęto produkcję w 2009 roku. Na linii magnetron mogą być dzięki temu w optymalny sposób przetwarzane w przeważającej części wymiary jumbo z własnej produkcji. Głównym asortymentem produkcyjnym są tutaj powłoki ciepłochronne oraz przeciwsłoneczne.


1. Załadunek szkła

Linia magnetron zasilana jest w sposób ciągły za pomocą automatycznej sztaplarki bramowej. Pobiera ona tafle szkła z 4 stojaków transportowych i układa je na linii. Urządzenie może przetwarzać szkło o grubości od 3 do 12 mm w wymiarach skrzynkowych oraz jumbo.


2. Mycie szkła

Proces dokładnego czyszczenia szkła odbywa się w myjce. Przed wprowadzeniem do niej szkła szczotki walcowe i odkurzacz usuwają separator. Wyczyszczenie szkła z separatora jeszcze przed zasadniczym myciem pozwala zmniejszyć zużycie wody w procesie oraz chroni środowisko. Woda wykorzystywana w procesie mycia jest uzdatniana w 100% i zawracana do obiegu, co umożliwia zmniejszenie jej zużycia. Pomiar grubości szkła odbywa się automatycznie, aby zapewnić optymalne ustawienie myjki, w której stosuje się jedynie specjalną wodę pozbawioną kamienia i soli przygotowaną w procesie oczyszczania wody z wodociągów. Jej czystość jest porównywalna z czystością wody destylowanej. Dwa następujące kolejno po sobie etapy mycia gwarantują czystość powierzchni szkła niezbędną dla procesu powlekania.

3. Próżniowe nakładanie powłok (napylanie)

Nakładanie powłok na szkło w urządzeniu magnetronowym odbywa się w próżni technicznej. Długość linii wynosi 78 m. Składa się ona z następujących komór: 

- komora wejściowa
- przestrzeń buforująca
- komora transferowa
- obszar powlekania
- komora wyjściowa

Sercem całego urządzenia jest strefa powlekania. Nakładanie powłok na szkło w urządzeniu magnetronowym odbywa się w próżni technicznej, poprzez napylanie katodowe w polu elektromagnetycznym kolejnych warstw metalicznych. Elastyczność linii magnetron złożonej z indywidualnych modułów napylania katodowego pozwala na ich przestawienie w bardzo krótkim czasie. W przyszłości na linii tej możliwe będzie również otrzymywanie jeszcze bardziej złożonych układów warstw.


4. Kontrola procesu produkcyjnego

Wizualna kontrola powleczonego szkła odbywa się przy specjalnym oświetleniu, które pozwala dostrzec niewielkie nawet różnice kolorów. Ponadto dokonuje się szeregu pomiarów za pomocą spektrometrów transmisyjnych. Kontrola szyb następuje na całej szerokości 3210 mm. Właściwości ochrony cieplnej są sprawdzane poprzez kontrolę grubości powłoki srebra. W ten sposób Euroglas gwarantuje dotrzymanie wszystkich danych technicznych i zapewnia jednorodność barwy dostarczanych szyb w świetle odbitym.


5. Rozładunek

Rozładunek szyb na końcu linii odbywa się za pomocą sztaplarki. Dzięki bezpośredniemu sterowaniu za pomocą centralnego komputera mogą być przeprowadzane wszystkie operacje kompletowania pakietów. Sztaplowanie odbywa się warstwą w stronę stojaka. Pierwsza szyba w pakiecie jest chroniona normalnym szkłem float, tzw. szybą protekcyjną. Oczywiście w zależności od potrzeb pakiety mogą być zabezpieczone przed wilgocią atmosferyczną.

Załadunek szkła
Mycie szkła
Próżniowe nakładanie powłok
Kontrola procesu produkcyjnego
Rozladunek