Odpowiedzialność za treści
Jako usługodawca, zgodnie z § 7 ust.1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) ponosimy odpowiedzialność na zasadach ogólnych za własne treści opublikowane na niniejszych stronach.
Zgodnie z § 8-10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontrolowania przekazanych lub zapisanych informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł, wzgl. do poszukiwania okoliczności wskazujących na działanie bezprawne. Nie narusza to naszych zobowiązań do usuwania lub blokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z przepisami ogólnymi. Związana z tym odpowiedzialność jest jednak możliwa dopiero od chwili powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku uzyskania informacji o odpowiednich naruszeniach prawa niezwłocznie usuniemy te treści.


Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy brać na siebie odpowiedzialności za publikowane na tych stronach treści. Za treści podlinkowanych stron jest odpowiedzialny właściwy usługodawca lub administrator tych stron. Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w chwili umieszczenia odnośnego odnośnika na stronie. W momencie umieszczenia odnośnika do danej strony nie stwierdzono zawartych na niej treści niezgodnych z prawem. Nie można jednak oczekiwać od nas, że będziemy przeprowadzać stałą kontrolę treści podlinkowanych stron bez konkretnych podejrzeń naruszenia prawa. W przypadku uzyskania informacji o odpowiednich naruszeniach prawa niezwłocznie usuniemy te linki.

Prawo autorskie
Treści i dzieła sporządzone przez administratora strony internetowej i opublikowane na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każdy inny rodzaj wykorzystania wykraczający poza granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody odpowiedniego autora. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie na użytek prywatny i niekomercyjny. Treści opublikowane na niniejszej stronie, które nie zostały sporządzone przez jej administratora, są objęte prawami autorskimi osób trzecich. Treści objęte prawami autorskim osób trzecich zostaną odpowiednio oznaczone. Jeśli mimo to zauważą Państwo jakiekolwiek naruszenie prawa autorskiego, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu.
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawnych niezwłocznie usuniemy odnośne treści.